Окръжно до членовете на СЗРП за национален парк "Витоша", предложения за природни паметници и правила за поведение сред природата

Ръкописна чернова на окръжно писмо с изх. № 15/26.03.1932г. от СЗРП до организациите-членове на съюза, което свежда до тях решения на настоятелството от заседание на 22.03.1932 г.:

  1. ...

Покана за участие на представител на МЗДИ в събрание на настоятелството на СЗРП по темата за горите

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 14/22.03.1932 г. от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ, в което се изтъква засилващото се унищожение на горите и нуждата от организиране на публична...

Молба за екземпляр на проект за изменение на Закона за лова

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 12/28.11.1931г. до УС на Ловната организация с молба да изпранти приготвения от тях проект за изменение на Закона за лова.

Представители на СЗРП за беседа за пловдивските тепета

Ръкописно копие на писмо с изх. №11/28.11.1931 г. от СЗРП до Христо Пашков от гр. Пловдив, което го уведомява за състава на комисията, натоварена да изнесе беседа за пловдивските тепета при...

Загубена брошура от конференция на планинарските дружества

Ръкописно копие на писмо с изх. № 13/28.11.1931 г. от СЗРП до Българското туристическо дружество, което уведомява, че в съюза не е получена брошурата от Международната конференция на планинарските...

Получен членски внос от Ловната организация

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 10/11.11.1931г в отговор на писмо №891 от Ловната организация потвърждава, че СЗРП ще се съобрази с изпратеното съдържание и изразява благодарност за платения...

Окръжно до членовете на СЗРП за определяне на представителите им в комисията към МЗДИ

Ръкописна чернова на окръжно писмо с №8/08.10.1931 г . до членовете на СЗРП с молба за бързо определяне на представителите им в комисията към МЗДИ, създадена със заповеди на Министъра № 1362/07....

Окръжно до членовете на СЗРП относно новоутвърдения устав на съюза

Чернова на окръжно писмо с изх. № 7/17.09.1931г. от СЗРП до организациите-членове на съюза, което съобщава, че изпращат новоутвърдения устав на съюза и приканва членовете да съблюдават залегналите...

Списък на членовете на настоятелството на СЗРП, изпратен на Столичното полицейско комендантство, Бюро дружества.

Писмо с изх. № 6/16.09.1931 г., адресирано до Столичното полицейско комендантство, Бюро дружества. В отговор на тяхно писмо с № 8420 изпращат списък на членовете на настоятелството на СЗРП,

...

Делегат на СЗРП в комисия на МЗДИ

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 9/12.09.1931г от СЗРП до Отделението на горите съобщава за избирането в заседание на настоятелството от 23.09.1931г. на проф. Стефан Петков за делегат на съюза...

Страници