Статия "Жизнен въпрос" от Н. Боев за конференцията на Източноевропейския комитет при IUCN, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Жизнен въпрос" от Н. Боев за конференцията на Източноевропейския комитет при IUCN, състоял се в София в. "Кооперативно село" 04.10.1970г.

Чернова на историческа справка за комисията за защита на природата при Българската академия на науките. 1965 г.

Чернова на историческа справка за комисията за защита на природата при Българската академия на науките. Документът е без дата и вероятно е изготвен до края на 1965 г.

Комисията за защита на природата при Българската академия на науките /Историческа справка/, 1960 г.

Чернова на историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, Документът е без дата, но вероятно е съставен след 10.06.1960 г.