Благодарствено писмо от цар Борис III за сборник на СЗРП 1940 г.

Писмо от Канцеларията на НВ Царя от 26.03.194г., в което се изказва благодарност за изпратената му книга II от "Сборник за защита на природата". Подписано от легационен съветник Костов.

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" 1940 г.

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" с приложена брошура-покана за записване на абонати, в което се моли за разпространението и. Писмото е получено на 23.01.1940г. и е резулирано от Н.Петков...

Писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" за дарения за българите в чужбина 1940 г.

Получено на 02.01.1940г. писмо от Всебългарски съюз "Отец Паисий" с приложена към него брошура "Какво върши Всебългарският съюз "Отец Паисий" за българите в чужбина". Моли се за дарения, календари...

Избор на комитет за 30 г. юбилей на лесовъдите

Писмо с изх. № 137/29.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъди отправя покана до СЗРП (вх. № 15/04.07.1939 г.) да изпрати свой представител, който да присъства на събрание за избор на...

Юбилейно честване на изтъкнати деятели-лесовъди

Две писма, изпратени от Дружество на българските лесовъди, с изходящи №№ 136/28.06.1939 г. и 137/29.06.1939 г. , адресирани до  Председателя на СЗРП (вх. №№ 16/04.07.1939 г. и 17/04.07.1939 г.),...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1939 г

Писмо с изх. № 136/28.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъде съобщава решението на Управителния комитет на дружеството от заседание на 25.06.1939 г. за излъчване на представители в СЗРП...

Искане от страна на Юношеския туристически съюз за допълнително финансиране на строежа на хижа "Чучул" в Централния Балкан

Преписка (2 писма) между председателя на клон "Амбарица" към Юношеския туристически съюз и председателя на СЗРП - проф. Ст. Петков. 

1. Писмо от председателя на клон "Амбарица"  към ...

Покана и чернова на телеграма-отговор за 10 редовен конгрес на Българския рибарски съюз 1939 г.

Покана с изх. № 1059/ 08.06.1939 г. от Българския рибарски съвет до СЗРП за 10 редовен конгрес и ръкописна чернова на поздравителна телеграма-отговор от Стефан Петков.

За изкуствени паметници в скалите в памет на революционери

Писмо на СЗРП с изх. № 28/21.04.1939, получено от Отзеледиено за горите, лова и рибарството на МЗДИ с вх. № 119756/28.04.1939 г. по искане за поставяне на изкуствени паметници в скалите в памет на...

Покана за членство и апел за финансова помощ

Циклостилно писмо с вх. № 13/22.04.1939 г. и съпроводително писмо с вх. № 14/22.04.1939 г. от Всебългарски съюз "Отец Паисий" до председателя на СЗРП, с които молят за финансова подкрепа и...

Страници