Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 06.02.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени д-р Р. Берегов и д-р Б. Каменов.

Благодарствено писмо от силистренското читалище "Доростол" за сборниците на СЗРП 1941 г.

Благодарствено писмо от силистренското читалище "Доростол" за сборниците на СЗРП, изпратено на 24.01.1941г.

Представители на Дружеството на лесовъдите в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№9/11.12.1940г., в което Дружеството на лесовъдите уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени инж. Йордан Загоров, Слави Лазаров Никола Пенев.

Представители на Българската ловнострелческа организация в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№10/30.12.1940г., в коетоБългарска ловнострелческа организация уведомява, че за нейни представители в настоятелството на СЗРП пдодължават да бъдат генерал о.з. Д. Кацаров и Иван Сокачев...

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети...

Представители на Първо българско пещерно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Първо българско пещерно дружество уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени проф. В. Радев, д-р Р. Рачев и Константин Манасиев. Подписано от Ив...

Представители на Юношеския туристически съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Юношески туристически съюз уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени Денчо Стефанов Денчев (касиер) и Ангел Чобанов (зав....

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№17/22.10.1940г., в което Българско природоизпитателно дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Павел Патев (Зоологическа градина), Иван...

Представител на МЗДИ в СЗРП 1940 г.

Писмо от 15.06.1940г. от МЗДИ Дирекция на горите и лова, в което СЗРП се уведомява, че за представител на МЗДИ в управителния съвет е определен главен инспектор Н. Аджаров.

Покана за общо годишно събрание на Съюза на рибарите в България 1940 г.

Покана за XI редовен конгрес на Съюза на рибарите в България, състоял се на 6,7и8.06.1940г. в Бургас.

Страници