Покана за заседанието на Настоятелството на СЗРП за 10.06.1942 г.

Покана за заседание на 10.06.1942г. на Настоятелството на СЗРП, предадена на адресатите срещу подпис.