Отчет за финансовото състояние на СЗРП 1946г.

Отчет за приходите и разходите на СЗРП за периода от 1929г. до 1945г.

Годишен балансов отчет 1933 г. на СЗРП към Главна дирекция на статистиката

Годишен балансов отчет за периода 01.05.1932 г- 30.04.1933 г. на СЗРП към Главна дирекция на статистиката, подписан на 29.03.1934 г от председателя Стефан Петков и секретаря инж. Д. И. Загоров....

Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП за периода 22.04.1932 г.- 05.04.1933 г.

Чернова на отчет на Управителния комитет на СЗРП за периода 08.05.1931 г. - 22.04.1932 г. В заседание на УК на 22.04.1932 г. е избрано настоятелство в състав: председател- проф. Стефан Петков,...