Проекто-план за дейността на КЗП през 1960 г.

Чернова на проекто-план за дейността на КЗП през 1960 г.