Писмо относно откриването на изложба за защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№182/21.05.1963г. с молба фотограф да заснеме откриването на изложба за защита на природата, уредена от ГУГ в залите на Зоологическия музай на БАН.

Писмо на КЗП до ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов 1963 г.

Писмо №170/04.05.1963г. ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов.
Като отбелязва високото качество на изданието КЗП предлага да се...

Писмо относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП 1963 г.

Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN...

Писмо със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№157/26.04.1963г. със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле от войници от трудовото поделение в с. Яворов и писмо 6202/19.06.1963г. с отговор от КГГП .

Писмо със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка в сп."Турист" за построена вараджийница в района на защитения обект и писмо 5161...

Писмо до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали 1963 г.

Писмо изх.№151/20.04.1963г. до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали

Писмо по повод публикация във в."Отечествен фронт" за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград 1963 г.

Писмо изх.№146/12.04.1963г. на КЗП по повод публикация във в."Отечествен фронт" до КГГП за необходимостта от запазване на вечнозелен дъб край Крумовград.

Информация за щатни служители на КЗП 1963 г.

Писмо изх.№122/04.04.1963г. с информация за щатния служител на КЗП по въпросника на Личен състав на БАН - писмо вх,№112/28.03.1963г.

Писмо до Института за защита на паметниците - Любляна с благодарност за изпратените списания 1963 г.

Писмоизх.№98/19.03.1963г. до Института зазащита на паметниците - Любляна с с благодарност за изпратените списания и съпровождащо изпратените от КЗП издания.

Писмо до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо изх.№103/19.03.1963г. до Унгарското държавно управление за защита на природата с искане на информация за организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Страници