Писмо до Националната агенция за опазване на природата - Унгария 1963 г.

Писмо изх.№249/13.07.1963г. до Националната агенция за опазване на природата - Унгария отнсно обмен на материали по защита на природата и членство на унгарска институция в IUCN.

Писмо със запитване за резервата за колхидски фазани в Кавказ 1963 г.

Писмо изх.№248/19.07.1963г. със запитване за резервата за колхидски фазани в Кавказ с оглед установяване на контакти между специалистите.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Лвовското подразделение на КЗП - Украйна 1963г.

Писмо по повод дописка във в. :Народна младеж" за студентска ботаническа експедиция в резервата "Баюви дупки" 1963 г.

Писмо изх.№246/17.07.1963г. на КЗП до КГГП по повод дописка във в. :Народна младеж" за студентска ботаническа експедиция в резервата "Баюви дупки", в което се изказва мнение, че тя е проведена в...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна 1963 г.

Писмо изх.№245/16.07.1963г. към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна.

Писмо по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№232/02.07.1963г. по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата, в което Г. Паспалев от името на КЗП изказва похвала към Марин Тошков и Ал. Димитров и предлага да...

Искане за превод на документи и писма от КЗП 1963 г.

Писмо изх.№206/11.06.1963г. на КЗП с искане за превод на документи и писма до Центъра на научна информация и документация на БАН и Отказ с писмо вх.№211/17.06.1963г.

Писмо на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти 1963 г.

Писмо изх.№204/11.06.1963г. на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти "Картпроект" - КЗП не предвиждат такива за 1964г.

Писмо относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи 1963 г.

Писмо изх.№189/29.05.1963г. относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи. Предлага се да се затвори входа на пещерата с решетъчна врата и да...

Писмо със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№183/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница по нареждане на учителката им с искане тя да бъде наказана.
Писмо 9164/30....

Страници