Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до природозащитни институти в Полша 1963 г.

Писмо изх.№364/02.12.1963г. до Полски съюз за защита на природата - Варшава към брошура "Защита на природата в България"
Писмо изх.№365/02.12.1963г. до Войводски комитет за защита на...

Запитване за мерките по опазване гората край Рилския манастир 1963 г.

Писмо изх.№361/29.11.1963г. на КЗП със запитване до КГГП за мерките по опазване гората край Рилския манастир.

Писмо до Комисията за защита на природните паметници - Румъния 1963 г.

Писмо изх.№337/06.11.1963г. до Комисията за защита на природните паметници - Румъния, в което акад. Г. Паспалев изказва благодарност за топлото посрещане на предстаВители на КЗП през м. октомври....

Писмо до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля 1963 г.

Писмо изх.№335/06.11.1963г. от Г. Паспалев до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля.

Писмо относно преминаването на делегация на КЗП през Румъния 1963 г.

Писмо изх.№296/03.11.1963г. относно преминаването на делегация на КЗП през Румъния с молба да се организира посещение в резервати в Карпатите.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия 1963 г.

Писмо изх.№331/31.10.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия.

Становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив 1963 г.

Писмо изх.№294/03.09.1963г. със становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив

Писмо на Министерството на народната просвета относно преподаването на "Защита на природата" 1963 г.

Писмо от 16.08.1963г. на Министерството на народната просвета относно преподаването на "Защита на природата" в отговор на запитване по въпроса от Комисията по защита на природата при Госплан-СССР...

Писмо до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмоизх.№269/29.07.1963г. до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан 1963 г.

Писмо изх.№268/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан

Страници