Поздравително писмо за удостояването на проф. Мако Даков с Димитровска награда 1964 г.

Поздравително писмо 249/05.09.1964г. за награждаването на проф. Мако Даков с Димитровска награда на проф. Мако Даков - председател на КГГП и на Националния съвет за защита на родната природа.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1964 г.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и...

Искане от КЗП за снабдяване с пишеща машина латински и руски шрифт 1964 г.

Писмо изх.№212/30.06.1964г. с искане от КЗП за снабдяване с пишеща машина латински и руски шрифт

Отговори на КЗП на въпросите на IUOTO относно защитата на природата 1964 г. - български и френси език

Писмо изх.№210/27.06.1964г. с отговори на въпросите по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)
Български текст на отговорите - 4...

Писмо с данни на КЗП за кореспонденция 1964 г.

Писмо изх.№206/26.06.1964г. с данни на КЗП за кореспонденция, изпратено до Издателството на БАН във връзка с отпечатване на джобен календар-бележник на БАН.

Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Писмо на КЗП относно сигнал за унищожаване на сухоземни костенурки 1964 г.

Писмо изх.№196/05.06.1964г. на КЗП относно сигнал от чешкия биолог Зденек Кукс за унищожаване на сухоземни костенурки.

Писмо на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№191/05.06.1964г. на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се в Найроби, Кения през м. септември 1963г.

Писмо на КЗП до Техническия отдел на БАН със заявка към дърводелската работилница 1964 г.

Писмо изх.0181/29.05.1964г. на КЗП до Техническия отдел на БАН със заявка към дърводелската работилница

Предложение за обявяване на три вековни дървета в София за защитени обекти 1964 г.

Писмо изх.№182/29.05.1964г. на КЗП в подкрепа на предложение от Т. Бърнеков за обявяване на три вековни дървета в София за защитени обекти, направено в статията "Навеяни мисли", публикувана в сп...

Страници