Доклад на Агенцията по държавна финансова инспекция за Българската федерация по ски, 2011 г.

Предмет на финансовата инспекция са:

  1. Проверка на законосъобразността при разходването на бюджетни средства за спортни дейности през 2006-2010 г. въз основа на договори с Държавната...

Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата 1968 г.

Доклад от М. Тошков - началник отдел "Защита на природата" при МГГП за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата, състояла се в Берлин и...

Информация за състоянието и задачите по защита на природата през 1969 г.

Информация за състоянието и задачи по защита на природата през 1969 г. от Марин Тошков - началник отдел "Защита на природата" в МГГП.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1968 г.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1968г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967 г.

Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.

Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на съвещание на германския съюз за защита на природата 1966 г.

Доклад от инж. Марин Тошков - ръководител на службата по защита на природата в МГГП за командировката му в ГДР на съвещание на Германския културен съюз по защита на природата, състояло се в...

Доклад от акад. Игнат Емануилов относно реорганизацията на КЗП при БАН 1966 г.

Доклад от акад. Игнат Емануилов - секретат на Отделението за биологични науки при БАН относно реорганизацията на КЗП от 27.06.1966 г.

Доклад относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси 1966 г.

Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН...

Изложение от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков по основните проблеми на защитата на родната природа

Изложение "Защита на родната ни природа - основни проблеми" от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков . Предполагаема дата - началото на 1966г. След като описват състоянието на природните източници,...

Доклад от Кр. Тулешков и П. Петров пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Значението на врановите птици за народното стопанство", изнесен от проф. д-р Кр. Тулешков и ст.н.с. инж. П. Петров на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Страници